Obchodní podmínky

Obecné obchodní a dodací podmínky

Provozovatel: Lufr Gastro s.r.o. | IČ: 04998839, provozovna: Mlýnská 172/2, České Budějovice, dodává zboží na základě telefonické objednávky (telefon 777 45 25 25) nebo z on-line internetové objednávky (na www.pizzeriebigpoppa.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pizza & Burger Big Poppa si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.pizzeriebigpoppa.cz. Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí. Uvedený zákon umožňuje odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní.

Registrace a objednávky

Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.pizzeriebigpoppa.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní bude ihned umožněno naše výrobky objednávat. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávky je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci kontakt na webové stránce www.pizzeriebigpoppa.cz, nejméně 20 minut před koncem provozní doby. Na objednávky uskutečněné mimo provozní dobu nebude brán zřetel.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.

Na základě provedení telefonické objednávky na telefon 777 45 25 25 není nutno žádné registrace kupujícího. Při telefonické objednávce Naši operátoři vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět. Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Přeprava a dodací podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu. Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladší, 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu s minimální hodnotou minimální objednávky. Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH. Balné a dovoz a to v rámci mapy rozvozu.

Pizza & Burger Big Poppa si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.pizzeriebigpoppa.cz a měnit ho dle vlastního uvážení. Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu. Pizza & Burger Big Poppa vaří za použití výhradně čerstvých surovin a řádně proškoleného a zaškoleného personálu. Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí objednávky překontroloval objednávku, jestli odpovídá jeho objednávce. Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech nebo chladících boxech.

Rozvoz

Za služby poskytnuté Naší firmou v rámci telefonické nebo on-line objednávky, můžete platit hotově. Jsou akceptovány platby v české měně. Při přání zákazníka odebrat jednu či více ingrediencí z objednávky, nemá objednávající nárok na žádnou slevu. Pizza & Burger Big Poppa je rozvozová firma ne donášková služba! Vyjímkou jsou objednávající ZTP.

Reklamační řád

Pizza & Burger Big Poppa má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku 607 98 12 10. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí od kurýra. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno. Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 777 45 25 25 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email info@pizzeriebigpoppa.cz odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z "info" emailu však může trvat až několik dní. Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pokud toto zjistí až doma, ať neprodleně volá linku 777 45 25 25. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána. Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku 607 98 12 10. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu 777 45 25 25 při objednávce může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@pizzeriebigpoppa.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 607 98 12 10. Na základě při registraci na stránkách info@pizzeriebigpoppa.cz nebo při objednávce na telefonu 777 45 25 25 poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@pizzeriebigpoppa.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 607 98 12 10. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.pizzeriebigpoppa.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Pizza & Burger Big Poppa obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1.4 2015.